ГОЛОВНА
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ПРО БАНК
Новини
Установчі документи банка
Структура власності банку
Наші партнери
Звітність
Історія банку
Корпоративне керування
Керівництво
Продаж заставного майна
Оголошення
Контактна інформація
Вакансії
Проспект еміссії акцій банку
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
НОВИНИ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 21.10.2018
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 27.250 28.250 28.1820
EUR 30.400 32.400 32.3248
RUB 0.380 0.450 0.4282
Конвертер валют
   
Приєднуйтесь до нас у facebook:   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ПРО БАНК - Вакансії

Вакансії

   Менеджер по роботі з українськими банками та фінансовими інститутами-нерезидентами, Управління розвитку платіжного бизнесу і маркетингу ПАТ "Банк Фамільний"/ ПС «FLASHPAY»

   
   1. Посадові і функціональні обов'язки:
   
   1.1 Складання та узгодження з керівництвом планів продажу продуктів та сервісів Фамільного/ПС «FLASHPAY» банкам-партнерам та учасникам ПС.
   1.2 Щоденні контакти з існуючими і потенційними партнерами з метою досягнення принципових домовленостей щодо укладання з ними двосторонніх та договорів участі у ПС; з’ясування їх стратегічних інтересів і нагальних потреб, формування концепцій (ТЗ) і подання на розробку нових продуктів.
   1.3 Ведення та регулярна актуалізація інформаційних баз проектів з партнерами, відображення прогресу у перемовинах з ними, пропозиції щодо наступних кроків та підходів у розвитку співпраці з ключовими клієнтами, складання і актуалізація прожект-планів по ним.
   1.4 Квартальний моніторинг та порівняльний аналіз планових показників роботи банків-партнерів: обороти, кількість транзакцій, дохід від співпраці та ін.
   1.5 Підготовка та відправлення потенційним Партнерам презентацій, комерційних пропозицій, типових договорів, тарифів, Правил ПС, переліку необхідних для співпраці документів. Їх обговорення та погодження.
   1.6 Взаємодія / координація роботи з відповідальними підрозділами і виконавцями, з боку банка та його підрядників і партнерів (включно з відслідковуванням строків виконання основних етапів проектів).
   
   Вимоги до кандидата:
   1. вища освіта (бажано фінансово-економічна або технічна);
   2. досвід роботи з клієнтами-фінустановами не менше 3 (трьох) років;
   3. вільне володіння укр. та російською мовами, англійська - бажано;
   4. обізнаність із нормативно-правовими актами НБУ та законодавством України, що регламентують діяльність банків і їхніх клієнтів. Знання процедур і правил МПС та НПС «Простір» - додатковий плюс;
   5. пунктуальність і організованість, уважність при роботі з документами та фін. інформацією;
   6. уміння організовувати і проводити зустрічі, вести телефонні переговори і ділову кореспонденцію;
   7. уміння дипломатично але наполегливо спілкуватися з «важкими» контрагентами і партнерами, як на рівні топ-менеджменту так і рядових виконавців;
   8. системність і мультизадачність - вміння паралельно вести кілька десятків проектів/клієнтів, стресостійкість;
   9. відповідальність, сумлінність, обов`язковість;
   10. Продвинутий користувач ПК: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) та ін.
   
   
   Контактна інформація:
   
   Дробот Микола Іванович (Управління розвитку і маркетингу),
   (044) 257-20-14 вн. 25-51,
drobot@fbank.com.ua.
   
   Андреєва
Ксенія Василівна (Управління персоналу та загального діловодства)
   (044) 257-20-14 вн. 25-29,
аndreeva@fbank.com.ua.
   
   

   Головний спеціаліст (начальник відділу) управління бухгалтерського обліку, звітності та контролю

   Посадові обов'язки:
   • Складання та подання податкової звітності (ПДВ, податок на прибуток, податок на землю, податок на нерухомість, екологічний податок).
   • Складання та прийом податкових накладних з ПДВ за допомогою ПЗ "Медок".
   • Контроль за розрахунками для складання податкової декларації з податку на прибуток.
   • Ведення податкового обліку з податку на прибуток і податку на додану вартість відповідно до законодавства України та внутрішніх положень.
   • Контроль операцій Банку щодо трансфертного ціноутворення.
   • Взаємодія з контролюючими органами з питань податкового обліку.
   • Здійснення бухгалтерського обліку за договорами оренди (у тому числі розрахунок сум орендної плати, формування рахунків та актів, податкових накладних, актів звіряння, контроль своєчасності розрахунків, контроль за повнотою та оформленням пакету документів згідно з договорами).
   • Участь у складанні фінансової звітності (приміток).
   • Виконання інших обов'язків за розпорядженням керівника.
   
   Вимоги:
   • вища економічна освіта;
   • досвід роботи в банківській системі, у тому числі з налогового обліку, не менше 3 років;
   • знання законодавства України з податкового обліку, нормативної бази Національного банку України, Національних стандартів бухгалтерського обліку, МСФЗ в обсязі, необхідному для виконання функціональних обов'язків;
   • практичні навички ведення податкового обліку стосовно до банківських операцій і методів податкового планування;
   • досвід проходження перевірок ДФС;
   • володіння програмами: M.E.Doc, Еxcel, ОДБ SCROOGE ІІІ (бажано).
   
   Контактна інформація:
   (044) 257-20-14 (телефон приймальні, попросити з'єднати з Андреєвою Ксенією Василівною)
   (096) 263 37 90
   E-mail:
Andreeva@fbank.com.ua
   
   
   

   Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту

   Кваліфікаційні вимоги:
   • вища освіта (магістр) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
   • досвід роботи в банківській системі внутрішнім аудитором не менше трьох років;
   • знання нормативних документів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій, та з внутрішнього аудиту;
   • бездоганна ділова репутація;
   • готовність пройти тестування та співбесіду у Національному банку України;
   • знання САБ "Scrooge" (бажано).
   
   Функціональні обов’язки:
   • складання планів підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення їх виконання;
   • забезпечення безперервної роботи підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до положення про внутрішній аудит банку, стандартів внутрішнього аудиту та принципів діяльності, визначених у нормативних документах Національного банку України;
   • складання звіту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та подання його на затвердження аудиторському комітету банку;
   • забезпечення подання керівникам структурних підрозділів [учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)], правлінню та аудиторському комітету звітів за результатами проведення аудиторських перевірок (аудиту) для прийняття ними відповідних організаційних (коригувальних) заходів;
   • подання аудиторському комітету не рідше ніж один раз на півроку інформації (звіт) про стан реалізації, у тому числі невжиття, правлінням та керівниками підрозділів банку рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності банку, виявлених за результатами аудиту;
   • розроблення та підтримування програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту банку з урахуванням вимог стандартів внутрішнього аудиту, забезпечення періодичного звітування раді та правлінню банку про її виконання;
   • забезпечення безперервної професійної підготовки та навчання внутрішніх аудиторів;
   • розроблення та підтримування систему моніторингу виконання керівниками банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок (аудиту); уникнення конфлікту інтересів;
   • складання і подання до Національного банку звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інших документів за результатами внутрішнього аудиту банку;
   • забезпечення здійснення періодичних перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму);
   • забезпечення в межах своїх повноважень на постійній основі співпраці із зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, у тому числі з Національним банком.
   
   Шановні кандидати!
   У резюме обов’язково вказуйте бажаний рівень заробітної плати.
   
   Резюме надсилайте за
адресою:
   andreeva@fbank.com.ua
   

   
   Спеціаліст відділу супроводу платежів управління автоматизації та ІТ

   Посадові обов'язки:
   • технічна підтримка роботи процесингу;
   • моніторинг транзакцій, виявлення, виправлення помилок;
   • консультування з технічних питань партнерів, постачальників, клієнтів;
   • аналітика операцій процесингу, успішності операцій по постачальникам;
   • робота зі зверненнями клієнтів;
   • написання запитів SQL.
   
   Вимоги:
   • вища технічна освіта, можливо незакінчена;
   • початкові знання SQL для написання запитів;
   • вільне володіння MS Office.
   
   Особисті якості:
   • відповідальність;
   • комунікабельність;
   • грамотна мова, вміння зрозуміло і лаконічно висловлювати думки;
   • стресостійкість;
   • готовність займатися монотонною роботою;
   • вміння працювати в команді;
   
   Ми пропонуємо:
   • навчання;
   • позмінну роботу - графік роботи: 8:00 - 17:00 / 14:00 - 23:00, пн.-пт.;
   • можливість професійно розвиватися;
   • тренажерний зал, літня тераса для відпочинку;
   • офіс в 50 метрах від ст. м. Деміївська.
   
   Шановні кандидати!
   В резюме вказуйте очікуваний рівень заробітної плати.

   

   
   Начальник відділу супроводу платежів управління автоматизації та ІТ

   Посадові обов'язки:
   • розбір складних нештатних ситуацій, які виникають при роботі платіжного шлюзу (аналіз лог-файлів, перевірка вхідних / вихідних запитів на відповідність протоколам, контакти з партнерами);
   • підключення online-постачальників - аналіз протоколів, контакти з партнерами, тестування, постановка завдань;
   • підключення offline-постачальників - аналіз отриманих баз, постановка завдання для завантаження баз, перевірка завантаження;
   • тестування і моніторинг роботи сервісів;
   • реєстрація сервісів в базах даних платіжного шлюзу;
   • контакти з іншими підрозділами банку - узгодження умов договорів (в частині інформаційних обмінів), синхронізація дій по підключенню;
   • розгляд скарг та звернень від зовнішніх клієнтів / партнерів;
   • керівництво відділом (розподіл завдань, контроль виконання).
   
   Вимоги:
   • вища технічна освіта;
   • знання і досвід роботи по супроводженню програмних продуктів, які працюють в online;
   • розуміння технологій обміну "клієнт-сервер", "сервер-сервер", протоколів http / https / tp;
   • базові знання та вміння писати SQL-запит, базові знання БД mySQL;
   • знання ПС «FLASHPAY» (перевага);
   • комп'ютерна грамотність на рівні просунутого користувача.
   
   Ділові і особисті якості:
   • лідерські якості;
   • вміння працювати в команді;
   • схильність до аналітичного мислення.
   • грамотна мова, вміння зрозуміло і лаконічно висловлювати думки;
   • стресостійкість;
   • висока самоорганізація.
   
   Шановні кандидати!
   В резюме вказуйте очікуваний рівень заробітної плати.

   

   
   Програміст С++

   Посадові обов'язки:
   • програмування додатків (серверів) для роботи у високонавантаженому середовищі (прийом платежів);
   • доопрацювання існуючих проектів з прийому платежів;
   • участь в розборі позаштатних СИТУАЦІЙ при роботі додатків.
   
   Вимоги:
   • вища технічна освіта (профільна);
   • досвід розробки серверів додатків;
   • досвід роботи з платіжними терміналами (перевага);
   • високий рівень знання С ++ (середа MS VisualStudio 2010 і вище), Qt 4 і вище (знання потоків, сигнал / слоти);
   • знання SQL, досвід роботи з БД mySQL;
   • досвід розробки кросплатформових додатків;
   • знання криптоалгоритмів, роботи з криптопровайдерами,
   • знання OpenSSL,
   • знання мов - англійська (на рівні читання технічної документації).
   
   Шановні кандидати!
   В резюме вказуйте очікуваний рівень заробітної плати.

   
написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//
//