ГЛАВНАЯ
О БАНКЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
БАНКАМ
НОВОСТИ
ВАКАНСИИ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ВПС «FLASHPAY»
КОНТАКТЫ
Курсы валют: Киев
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24.700 25.700 25.4432
EUR 28.700 30.200 29.9237
RUB 0.370 0.440 0.4302
Конвертер валют
   
Уважаемые клиенты!
   Телефон круглосуточной клиентской поддержки для
   держателей платежных карт банка:
   0 800-505-555
   (бесплатно по Украине со
   всех телефонов),
   +38 (044) 290 93 10

   
   
Приєднуйтесь до нас у facebook:   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

   Начальник відділу внутрішнього аудиту

   Кваліфікаційні вимоги:
   • вища освіта (магістр) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
   • досвід роботи в банківській системі внутрішнім аудитором не менше трьох років;
   • знання нормативних документів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій, та з внутрішнього аудиту;
   • бездоганна ділова репутація;
   • готовність пройти тестування та співбесіду у Національному банку України;
   • знання САБ "Scrooge" (бажано).
   
   Функціональні обов’язки:
   • складання планів підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення їх виконання;
   • забезпечення безперервної роботи підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до положення про внутрішній аудит банку, стандартів внутрішнього аудиту та принципів діяльності, визначених у нормативних документах Національного банку України;
   • складання звіту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та подання його на затвердження аудиторському комітету банку;
   • забезпечення подання керівникам структурних підрозділів [учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)], правлінню та аудиторському комітету звітів за результатами проведення аудиторських перевірок (аудиту) для прийняття ними відповідних організаційних (коригувальних) заходів;
   • подання аудиторському комітету не рідше ніж один раз на півроку інформації (звіт) про стан реалізації, у тому числі невжиття, правлінням та керівниками підрозділів банку рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності банку, виявлених за результатами аудиту;
   • розроблення та підтримування програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту банку з урахуванням вимог стандартів внутрішнього аудиту, забезпечення періодичного звітування раді та правлінню банку про її виконання;
   • забезпечення безперервної професійної підготовки та навчання внутрішніх аудиторів;
   • розроблення та підтримування систему моніторингу виконання керівниками банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок (аудиту); уникнення конфлікту інтересів;
   • складання і подання до Національного банку звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інших документів за результатами внутрішнього аудиту банку;
   • забезпечення здійснення періодичних перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму);
   • забезпечення в межах своїх повноважень на постійній основі співпраці із зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, у тому числі з Національним банком.
   
   Шановні кандидати!
   У резюме обов’язково вказуйте бажаний рівень заробітної плати.
   
   Резюме надсилайте за
адресою:
   andreeva@fbank.com.ua
   

   Начальник відділу інформаційної безпеки управління безпеки

   Кваліфікаційні вимоги:
   • вища технічна освіта за ІТ-напрямком;
   • ґрунтовне володіння інформаційними технологіями:
   • інсталяція/деінсталяція ПЗ, ідентифікація шкідливої активності, змін конфігурації ПЕОМ та несанкціонованого підключення периферії;
   • досвід встановлення та користування спеціалізованим ПЗ захисту інформаційних систем Банків, а також офісним ПЗ (в т.ч. MS Office, MSSQL/MySQL/FireBird, SPLUNK або аналогічне ПЗ);
   • володіння методичними рекомендаціями та вимогами НБУ до побудови СУІБ в банках;
   • досвід роботи у банках за напрямком інформаційної безпеки не менше трьох років.
   
   Функціональні обов’язки:
   1. Виявлення та усунення можливих каналів витоку конфіденційної інформації.
   2. Узагальнення та аналіз інформації про інциденти інформаційної безпеки, яка міститься в журналах прикладних програм Банку, їх log-файлах, сповіщеннях антивірусних систем, сповіщеннях підсистем виявлення атак, в інших системах, програмному забезпеченні та джерелах.
   3. Ведення журналу реєстрації подій інформаційної безпеки в електронному вигляді, реєстрація в ньому виявлених інцидентів.
   4. Вжиття заходів з усунення причин виникнення інцидентів, в тому числі шляхом проведення службових перевірок, розробки пропозицій для проведення попереджувальних та коригуючих дій.
   5. Попередження спроб несанкціонованого доступу до інформації за межами матриці повноважень користувачів, в т.ч. несанкціонованих дій адміністраторів інформаційних систем.
   6. Контроль порядку зберігання, обліку та використання засобів захисту інформації в підрозділах, системах автоматизації банку (САБ), електронній пошті, мережі Інтернет, систем електронного документообігу.
   7. Тестування інформаційних систем на предмет вразливості до проникнення або несанкціонованого витоку інформації, виявлення ознак/фактів зовнішнього внутрішнього втручання, перевірка ефективності впроваджених заходів інформаційної безпеки та поінформованості користувачів у питаннях захисту інформації.
   8. Контроль використання привілейованих облікових записів, в тому числі адміністраторів інформаційний систем. Контроль цілісності інформаційних ресурсів, баз даних, інформаційних повідомлень.
   9. Контроль використання та відповідності прав користувачів згідно з переліком затверджених повноважень;
   10. Постійна оцінка захищеності інформаційної інфраструктури;
   11. Підготовка технічних завдань, тестування програмних комплексів та систем, проведення імовірних експертиз на предмет їх захищеності від несанкціонованого доступу, модифікації та фальсифікації.
   12. Надання проектів внутрішніх документів Банку з питань інформаційної безпеки (інструкцій, правил, процедур, положень, порядків і т.п.) з метою підтримання їх у відповідності до актуальних вимог СУІБ, вимог до захисту банківської та комерційної таємниць, а також інших вимог законодавства.
   13. Планування, проведення навчання, тренінгів та інструктажів співробітників Банку з питань інформаційної безпеки.
   14. Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам Банку з питань захисту інформації в системі електронних платежів, електронного документообігу, програмних і програмно-технічних комплексах, телекомунікаційних системах;
   15. Розробка пропозиції щодо покращення стану або інструментів контролю інформаційної безпеки, застосування спеціалізованих програмних та/або програмно-технічних засобів захисту інформації з обмеженим доступом, обліку, зберігання ключової інформації та документів в структурних підрозділах Банку.
   16. Проведення службових перевірок, в тому числі за підозрою шахрайських дій зі спеціальними платіжними засобами, а також при здійсненні розрахункових операцій (грошових переказів), касових операцій і т.і.
   17. Організація та проведення роботи у взаємодії з іншими службами Банка, з представниками правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі під час планових
   18. Організація та проведення службових перевірок за фактами витоку (в т.ч. розголошення) відомостей, втрат документів і інших порушень безпеки Банку.
   19. Проведення виїзних перевірок на дотримання вимог Правил платіжної системи “Flashpay” її учасниками.
   20. Участь у роботі Комітету системи інформаційної безпеки.
   
   Шановні кандидати!
   У резюме обов’язково вказуйте бажаний рівень заробітної плати.
   
   Резюме надсилайте за
адресою:
   andreeva@fbank.com.ua
   
написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//
//