ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
Новини
Установчі документи банка
Структура власності банку
Наші партнери
Звітність
Інформація за 2020 рік
Інформація за 2019 рік
Інформація за 2018 рік
Інформація за 2017 рік
Інформація за 2016 рік
Інформація за 2015 рік
Інформація за 2014 рік
Інформація за 2013 рік
Річний звіт
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Звіт емітента цінних паперів
Інформація за 2012 рік
Інформація за 2011 рік
Інформація за 2010 рік
Інформація за 2009 рік
Інформація за 2008 рік
Інформація за 2007 рік
Інформація за 2006 рік
Інформація за 2005 рік
Історія банку
Ліцензії та дозволи
Корпоративне управління
Керівництво
Оголошення
Продаж заставного майна
Контактна інформація
Проспект еміссії акцій банку
Вакансії
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 24.09.2020
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 28.050 28.350 28.1870
EUR 32.750 33.450 32.9610
RUB 0.345 0.395 0.3670
Конвертер валют

   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ПРО БАНК - Звітність - Інформація за 2013 рік - Річний звіт

Річний звіт

    Основні види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк
   
   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі Банк) у порядку, визначеному законодавством України, та на підставі Банківської ліцензії від 14.11.2011 №145, Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 14.11.2011 №145 та додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 14.11.2011 №145 має право надавати та надає банківські послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», має право здійснювати та здійснює валютні операції.
   До банківських послуг належать:
   1) залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
   2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів;
   3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
   Перелік валютних операцій, які має право і здійснює Банк:
   • неторговельні операції з валютними цінностями;
   • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
   • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
   • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
   • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
   • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
   • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
   • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
   • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
   • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
   • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
   • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
   • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно із статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281.
   Фінансовими вважаються такі послуги:
   • випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
   • довірче управління фінансовими активами;
   • діяльність з обміну валют;
   • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
   • фінансовий лізинг;
   • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
   • надання гарантій та поручительств;
   • переказ коштів;
   • послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
   • професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
   • факторинг;
   • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
   • інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 цього Закону: фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
    Протягом звітного періоду Банк був платоспроможним, з рівнем капіталу, достатнім для покриття банківських ризиків та забезпечення інтересів вкладників і кредиторів.
    Правління Банку обізнане у банківській справі та розуміє ризики, що притаманні діяльності Банку. Спостережною Радою здійснюється постійний контроль за діяльністю установи.
    Банк обслуговує клієнтів всіх форм власності, залучає та розміщує грошові вклади, надає всі види банківських послуг відповідно до отриманої ліцензії Національного банку України.
    Основними активними операціями протягом звітного періоду були кредитування фізичних та юридичних осіб, операції на валютному ринку, розміщення коштів на міжбанківському ринку, придбання цінних паперів (Облігацій внутрішньої державної позики).
    Згідно зі стратегією розвитку, всі зусилля Банк спрямовує на розвиток партнерської мережі з приймання та обробки періодичних платежів фізичних осіб за комунальні та інші види послуг.
    Банк використовує сучасні телекомунікаційні, міжнародні інформаційні та платіжні системи: SWIFT, Укрдилінг, систему електронної пошти Національного банку України. Для забезпечення комплексного та якісного обслуговування клієнтів використовується система дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-банк».
    Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та статистичної звітності Банк використовує програмне забезпечення САБ «Scrooge-III», ПЗ «IS Card», ПЗ «М.Е.Дос», ПЗ «Акцент».
    За платіжними картками впроваджено виплату пенсій та грошової допомоги через поточні (карткові) рахунки пенсіонерам.
   З метою залучення клієнтів Банк здійснює рекламні акції, розміщує рекламну інформацію у періодичних виданнях, на власному веб-сайті, в приміщеннях Банку на інформаційних дошках.
   

   Полный отчет Вы можете скачать кликнув на ссылку:

    Отчет аудитора за 2013-й год  
    
    
    
написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//