ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
Інформація
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
Кредити
Депозити
Дистанційна верифікація клієнтів Банку Фамільний
Тестування системи ICEI
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Інформація боржникам
Політика конфіденційності
Шерінг документів через додаток ДІЯ
Для абонентів постачальників послуг ТМ «Інформаційні технології»
Рекомендацій щодо безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку та виявлення фішингових вебсайтів
Рекомендації власникам електронних платіжних засобів
Порядок розгляду звернень клієнтів
Порядок та процедура захисту персональних даних
Комерційні агенти
БАНКАМ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 30.06.2022
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 0.000 0.000 29.2550
EUR 0.000 0.000 30.7780
RUB 0.000 0.000 0.5560
Конвертер валют
   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - Інформація боржникам

Інформація боржникам

   Критерії, при відповідності яким банк може здійснити реструктуризацію кредитної заборгованості:
   • сума простроченої заборгованості за кредитним договором перевищує 50 % боргу та кількість календарних днів прострочення боргу перевищує 90 днів;
   
   • обставини, що виникають з об'єктивних причин, у тому числі тих, які можливо документально підтвердити, та спричиняють негативний вплив на спроможність боржника забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за кредитним договором, зокрема, зменшення заробітної плати та/або інших надходжень; втрата пільг, роботи, перебування у відпустці без збереження заробітної плати; тяжке захворювання та/або отримання інвалідності; або інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня, за яким щомісячні сукупні платежі за кредитним договором перевищують 50 % сукупного місячного доходу боржника.
   
   Варіантами проведення реструктуризації є:
   • зміни валюти виконання зобов'язання за кредитним договором;
   • зміни графіка погашення заборгованості (строків, у тому числі кінцевого терміну, та сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій) за кредитним договором;
   • зменшення розміру процентної ставки, комісій за кредитним договором;
   • інші варіанти, у тому числі прощення частини основного боргу, нарахованих процентів/комісій, скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором.
   
   
   Банк розглядає боржника як такого, у якого виникли / можуть виникнути фінансові труднощі, у разі наявності підтверджених відповідними документами об'єктивних доказів того, що боржник не в змозі / буде не в змозі своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання за кредитним договором, або якщо банк виявив обставини, що спричиняють / можуть спричинити негативний вплив на спроможність боржника забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань за кредитним договором.
   
   Боржник, який не співпрацює з банком, - боржник, який відповідає хоча б одному з таких критеріїв:
   • боржник не надав інформації про свій фінансовий стан протягом 20 календарних днів із часу настання терміну, що був установлений банком для надання такої інформації, або надана інформація не відображає дійсний фінансовий стан боржника, що впливає на оцінку банком фінансового стану такого боржника;
   
   • боржник особисто або через третіх осіб письмово не звернувся до банку щодо можливості проведення реструктуризації боргу протягом 20 календарних днів із часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;
   
   • з боржником неможливо у будь-який спосіб забезпечити спілкування протягом 10 календарних днів із часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;
   
   • боржник не надав на запит банку протягом 20 календарних днів із часу звернення банку пояснення причин неналежного виконання грошових зобов'язань перед банком та інформацію про дії, які він планує здійснити з метою погашення простроченої заборгованості;
   
   • сума простроченої заборгованості за кредитним договором перевищує 50 % боргу та кількість календарних днів прострочення боргу перевищує 90 днів;
   
   Заходами, які можуть бути вжиті до боржника як боржника, який не співпрацює з банком, зокрема є:
   
   • вимога банку щодо дострокового погашення кредиту та всієї суми нарахованих процентів за користування кредитом (разом з будь-якими іншими нарахованими сумами або сумами, що підлягають до сплати за кредитним договором);
   
   • звернення банку до суду з позовом про стягнення з боржника суми заборгованості за кредитом, нарахованих процентів, комісії, штрафів, пені, неустойки, інших витрат (у тому числі пов'язаних із реалізацією застави);
   
   • здійснення банком заходів зі звернення стягнення на предмет забезпечення;
   
   • право банку звернутися до суду із заявою про відшкодування боржником суми непогашеної заборгованості за кредитом, нарахованих процентів, комісії, штрафів, пені, неустойки, інших витрат (у тому числі пов'язаних з реалізацією застави), якщо вартість застави, реалізованої банком у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань за кредитним договором, буде недостатньою для покриття заборгованості за кредитом, якщо інше не буде встановлено договором або законом;
   
   • застереження щодо того, що відсутність співпраці з банком унеможливлює винайдення взаємоприйнятного варіанта виходу зі складної ситуації або недопущення настання такої ситуації та прийняття банком рішення про реструктуризацію;
   
   • роз'яснення, що інформацію про невиконання зобов'язань за кредитним договором буде передано банком до бюро кредитних історій (за наявності письмового дозволу боржника на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про боржника), що негативно вплине на кредитну історію боржника і в майбутньому призведе до погіршення доступу до кредитів.
   
   Політика банку, щодо взаємодії з боржником, у якого виникли/ можуть виникнути фінансові труднощі:
   
   • коректно та з розумінням ставиться до Боржника, уникати надмірного тиску та діяти об’єктивно з урахуванням фінансових можливостей боржника;
   • оцінювати кожну ситуацію індивідуально та приймати відповідні рішення виходячи з конкретних обставин у кожному конкретному випадку;
   • налагоджувати чіткий процес взаємодії з боржником та надавати боржнику повну та точну інформацію стосовно конкретної ситуації, у якій він перебуває, а також упевнитися, що боржник розуміє цю ситуацію, зокрема, щодо суми заборгованості, можливих наслідків у разі невиконання боржником зобов’язань за кредитним договором;
   • запроваджувати відповідні заходи з метою недопущення упередженого ставлення або конфлікту інтересів у переговорах з боржником;
   • розглядати можливість проведення реструктуризації заборгованості, щодо якої є підтверджені відповідними документами (фінансова звітність, довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості, документи, що підтверджують призив на військову службу під час мобілізації, документи, що підтверджують факт проживання в зоні проведення антитерористичної операції тощо), докази того, що боржник не може забезпечувати виконання умов кредитного договору в установлені цим договором строки та обсяги;
   • забезпечувати рівні права на реструктуризацію всім боржникам, яким можливо здійснити реструктуризацію заборгованості.
   
   
    В разі недосягнення домовленостей банку з боржником про реструктуризацію заборгованості та/або в разі прийняття рішення про неможливість проведення реструктуризації боржник має право оскаржити (подати клопотання щодо перегляду) рішення банку шляхом подання письмової скарги (клопотання) до кредитного комітету банку, із зазначенням підстав для оскарження.
   За результатами розгляду скарги боржника Кредитний комітет Банку надає Правлінню висновки Кредитного комітету протягом 20 календарних днів після дати її отримання.
   Остаточне рішення за розглядом скарг боржників з питань реструктуризації приймається Правлінням банку на черговому засіданні, з урахуванням висновків Кредитного комітету.
   Після завершення розгляду скарги та прийняття остаточного рішення Банк невідкладно надсилає боржнику повідомлення з обґрунтуванням прийнятого рішення.
   
   
Співробітник банку, який здійснює роботу з боржниками, у яких виникли/можуть виникнути фінансові труднощі:

   
   Таранюк Олександр Володимирович
   
   Адреса місцезнаходження – м. Київ, Голосіївський проспект, б. 26а
   
   Номер телефону – (044) 257 20 14
   
   Електронна адреса –
[email protected]
   

Дата оприлюднення 24.07.2015    

написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//