ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
Архів ВПС «FLASHPAY»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
КЛІЄНТАМ БАНКУ
Фінансові платіжні послуги
Правила зовнішнього електронного документообігу
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
Договори та тарифи на обслуговування
Надання фінансових платіжних послуг
Кредити
Депозити
Дистанційна верифікація клієнтів Банку Фамільний
Тестування системи ICEI
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Інформація боржникам
Шерінг документів через додаток ДІЯ
Рекомендацій щодо безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку та виявлення фішингових вебсайтів
Рекомендації власникам електронних платіжних засобів
Порядок розгляду звернень клієнтів
Порядок та процедура захисту персональних даних
БАНКАМ
ПУБЛІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ
ВАКАНСІЇ
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 29.05.2024
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 0.000 0.000 40.3960
EUR 0.000 0.000 43.9710
RUB 0.000 0.000 0.4570
   
Дізнатися більше про ФГВФО ...

КЛІЄНТАМ БАНКУ - ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - Депозити

Депозити

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» для фізичних осіб, які у правовідносинах з Банком діють як фізичні особи,
що не здійснюють підприємницьку та/або незалежну професійну діяльність (далі – клієнти)
про інформацію для ознайомлення споживачів фінансових послуг (надається шляхом розміщення даного
повідомлення на цьому вебсайті банку на виконання вимог статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положення про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою правління
Національного банку України №141 від 28.11.2019).

   

Інформація про послугу залучення банківського вкладу (депозиту)

N з/пВид інформаціїІнформація ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
1. Інформація про банк
1Повне та скорочене найменуванняПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»; ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
2МісцезнаходженняУкраїна, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, буд. 26А
3Контактний телефон+ 38 044 594 59 55
4Адреса електронної пошти та вебсайта банку[email protected]
fbank.com.ua
5Найменування осіб, які надають посередницькі послуги (комерційні агенти)відсутні
6Відомості про державну реєстраціюЗареєстрований 27.12.1991
Код ЄДРПОУ 20042839
7Інформація щодо включення до державного реєстру банківВнесений до державного реєстру банків 27.12.1991 №78
8Інформація щодо наявності ліцензіїПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» здійснює банківські операції відповідно до законодавства України та виданої йому банківської ліцензії. Перелік дозволів та ліцензій за гіперпосиланням
9Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності банкНаціональний банк України
Місцезнаходження:
Україна, м. Київ, 01601, вулиця Інститутська, будинок 9
Телефон:
0 800 505 240 або
(044) 298 65 55
Адреса електронної пошти:

[email protected]

Офіційний вебсайт:
https://bank.gov.ua/
2. Інформація про фінансові послуги залучення банківських вкладів
1Перелік фінансових послуг, що надаються Банком Строковий банківський вклад
3. Інформація про фінансову послугу – строковий банківський вклад
1Істотні характеристики залучення банківського вкладу (депозиту)Інформація про істотні характеристики послуги строкового банківського вкладу розміщена за гіперпосилання
2Процентні ставки, тарифиПроцентні ставки та тарифи щодо строкового банківського вкладу розміщена за гіперпосиланням
3Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх діїЦим часом акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні, за наявності будуть розміщені на сторінці відповідного банківського вкладу.
4Сума, на яку може бути надана банківська послуга, строк користування банківською послугоюСтрок та мінімальна сума строкового банківського вкладу розміщена за гіперпосиланням
5Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт включно з податками, та/або порядок визначення таких витрат за фінансовою послугоюРозмір зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт визначається згідно з тарифами ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» та знаходиться за гіперпосиланням
6Інформація про наявність,перелік і вартість додаткових та супутніх послуг банкуІнформація наведена в істотних характеристиках строкового банківського вкладу та розміщена за гіперпосиланням
7Калькулятор для послуги залучення банківського вкладуКалькулятор для строкового банківського вкладу розміщений за гіперпосиланням
8Попередження клієнта щодо користування послугою банківського вкладуПопередження щодо наслідків користування строковим банківським вкладом розміщені за гіперпосиланням
4. Інформація про договір строкового банківського вкладу
1Типові договори банківських вкладів фізичних осібТиповий договір строкового банківського вкладу розміщений за гіперпосиланням
2Наявність у Клієнта права на відмову від договору банківського вкладу та строк,протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договоруКлієнт має право відмовитись від договору виключно до моменту внесення суми депозиту шляхом невнесення суми депозиту у строк, передбачений договором.
3Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)Мінімальний строк дії договору банківського вкладу визначається мінімально можливим строком банківського вкладу, який визначено умовами банківського вкладу для кожного виду. Мінімальний строк дії договору вказаного строкового банківського вкладу не застосовується.
4Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір банківського вкладу,права дострокового виконання договору банківського вкладу, а також наслідки таких дійДоговір строкового банківського вкладу не може бути розірваний або припинений в односторонньому порядку за ініціативою клієнта.
5Порядок внесення змін та доповнень до договору банківського вкладуВнесення змін та доповнень до договору банківського вкладу здійснюється шляхом укладання додаткового договору між сторонами, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.
6Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послугиЗбільшення розміру фіксованої процентної ставки за договором банківського вкладу неможливе в односторонньому порядку та здійснюється виключно за умови письмової згоди клієнта. Можливе збільшення процентної ставки по договору банківського вкладу, яке визначене умовами договору банківського вкладу та погоджене сторонами під час підписання договору банківського вкладу не вважаються зміною фіксованої процентної ставки за договором банківського вкладу в односторонньому порядку.
5. Механізми захисту прав споживачів
1Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг1) Позасудовий розгляд скарг Клієнтів здійснюється шляхом розгляду Банком письмових звернень відповідно до вимог:
- Закону України "Про звернення громадян".
- Методичних рекомендацій щодо організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках України, схваленого Рішенням Правління НБУ 28.11.2019 року N 889-рш.
2) Адресою, за якою приймаються скарги клієнтів фінансових послуг банку є адреса місцезнаходження Банку, а саме:
Україна, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, буд. 26А.
Контактний телефон:
+38 044 594 59 55
E-mail:
[email protected]
3) Клієнти мають право:
- подавати (надсилати) до Банку звернення, в тому числі, що стосуються діяльності банку;
- подавати звернення до Національного банку України щодо вирішення порушених у зверненнях питань, уключаючи випадки, якщо Банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовільнила клієнта.
Гіперпосилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України знаходиться за адресою
сайту Національного банку України.
Звернення клієнта до банку або до Національного банку не позбавляє його права на звернення за захистом своїх прав до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
2Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавстваВклади фізичних осіб, розміщені в ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», гарантуються ФГВФО (свідоцтво учасника ФГВФО №063 від 02.09.1999р.), розміщена за гіперпосиланням
6. Інформація, наведена на сайті банку з метою надання за вимогою клієнта
1Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов`язковому оприлюдненнюВідомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов`язковому оприлюдненню розміщено в розділі «Звітність» на сайті банку.
2Перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділівВ розділі «Керівництво» на сайті банку розміщено перелік членів Наглядової ради та Правління банку.
3Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотківІнформація про структуру власності банку та її ключових учасників розміщена у розділі «Структура власності» на сайті банку.
7. Інша інформація, що розміщується на сайті
1Інформація, щодо захисту персональних даних клієнтаБанк здійснює банківську діяльність, в тому числі в сфері захисту банківської таємниці та персональних даних, виключно у відповідності до вимог чинного законодавства України та вживає всіх необхідних заходів з метою дотримання Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України "Про захист персональних даних", інших законів та нормативно-правових актів України. Порядок і процедура захисту персональних даних розміщена на сайті банку за посиланням
   
Інформація про умови надання платіжних послуг, що надається користувачу до укладення договору банківського вкладу для фізичних осіб

   
   У відповідності до вимог Закону України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021р. №1591-IX перед укладенням договору про надання платіжних послуг надавач платіжних послуг зобов’язаний надати користувачу на безоплатній основі інформацію про умови, що стосуються надання платіжної послуги відповідно договору шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.
   
№ з/пВид інформаціїІнформація ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
123
1
1. Інформація про надавача платіжних послуг
2Найменування надавача платіжних послугПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
3МісцезнаходженняУкраїна, 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26А
4Фактична адреса, за якою здійснюється надання платіжних послуг (адреса філії надавача платіжних послуг або комерційного агента)Київське відділення банку Україна, 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26А
5Контактний номер телефону+ 38 044 594 59 55
6Адреса електронної пошти[email protected]
7Адреса офіційного вебсайтаfbank.com.ua
8Реєстраційний номер з Реєстру та інша інформацію, що дає змогу ідентифікувати надавача платіжних послуг (комерційного агента) у РеєстріКод ЄДРПОУ 20042839 МФО 334840 Ліцензія НБУ №145 від 14.11.2011 Внесений до державного реєстру банків 27.12.1991 №78
9
2. Контактна інформація Національного банку України та органів з питань захисту прав споживачів
10Адреса, номер телефону тощо Національного банку України (в т.ч. з питань захисту прав споживачів)Для листування: вулиця Інститутська, будинок 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вулиця Інститутська, будинок 11-б, м. Київ, 01601. Телефон: 0 800 505 240 або (044) 298 65 55 Адреса електронної пошти: [email protected] Офіційне Інтернетпредставництво Національного банку України bank.gov.ua/
11
3. Інформація про платіжну послугу
12Опис основних характеристик платіжної послуги та умови її наданняВкладний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
13Умови надання додаткових послугвідсутні
14Форма та порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операціїБанк приймає від клієнта грошові кошти на рахунок шляхом безготівкового перерахування з поточного рахунку(ів) клієнта в банку. Повернення клієнту строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку Вкладу можливе виключно у випадках та на умовах, передбачених договором. Якщо умовами договору передбачена можливість дострокового повернення вкладу (часткового зняття коштів), клієнт має можливість ініціювати дострокове повернення вкладу (його частки) шляхом подання відповідної заяви у відділенні банку
15Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкціїБанк зобов`язаний повернути строковий вклад, відкритий без пролонгації, в останній день строку вкладу. Клієнт має право відмовитися від договору (розірвати його) та вимагати повернення повної суми вкладу або його частини, якщо це передбачено договором. З цією метою Клієнт має подати відповідну письмову заяву у відділення банку.
16Посилання на робочий та операційний час надавача платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжних операційІнформація про робочий та операційний час Банку розміщена за посиланням fbank.com.ua
17Посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментівЛіміти вкладних рахунків щодо максимальної суми вкладу відсутні. Ліміти вкладних рахунків щодо мінімальної суми вкладу визначені в умовах депозитної програми відповідно до договору банківського вкладу банку. Ліміти можуть бути встановлені відповідно до нормативноправових актів НБУ
18
4. Інформація про комісійні винагороди, процентні ставки, застосовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги
19Перелік усіх тарифів, комісійних винагород та зборів, які користувач має сплачувати надавачу платіжних послуг за надання обраної платіжної послугиІнформація про тарифи банку розміщена за посиланням fbank.com.ua
20Інформація про процентні ставки, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчисленняІнформація про процентні ставки банку розміщена за посиланнями https://fbank.com.ua/index.php?p=64, https://fbank.com.ua/index.php?p=26
21Інформація про курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується до обраної користувачем платіжної послуги, та методику його визначенняофіційний курс гривні щодо іноземних валют
22Інформація про штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчисленняУ випадку отримання вимоги клієнта про дострокове повернення вкладу, якщо така умова передбачена договором, Банк повертає вклад разом з процентами, розмір яких перераховується за відповідною ставкою, передбаченою умовами договору при достроковому розірванні вкладу, за весь фактичний строк зберігання коштів на рахунку.
23
5. Інформація про спосіб комунікації
24Засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби);Пошта:
Україна, 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26А
Електронна пошта:

[email protected]

Веб-сайт банку:
https://fbank.com.ua/index.php?p=190
номер телефона банку:
+ 38 044 594 59 55
25Обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послугиІнформація надається у повному обсязі, порядку і часовому проміжку визначених договором відповідно до обраної користувачем платіжної послуги та в межах чинного законодавством України.
26
6. Інформацію про заходи безпеки
27Інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформаціїІнформація про зобов`язання користувача щодо забезпечення збереження платіжних інструментів розміщена за посиланням https://fbank.com.ua/index.php?p=67
28Інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операційВідповідно до договору банківського вкладу банку, а також на веб-сайті банку за посиланням https://fbank.com.ua/index.php?p=67
29Процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операціїІнформація розміщена за посиланням https://fbank.com.ua/index.php?p=67
30Процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових,неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем платіжних послугВідповідно до договору банківського вкладу банку, а також на веб-сайті банку за посиланням https://fbank.com.ua/index.php?p=67
31
7. Інформація про строк дії договору, порядок внесення змін до договору, умови припинення договору
32Строк дії договоруДоговір укладається на зазначений у договорі строк для строкових вкладів або на невизначений строк для вкладів на вимогу. Договір може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї з сторін або у випадках, передбачених договором та законодавством України.
33Порядок внесення змін до договоруЗміни та доповнення договору вносяться шляхом укладання між банком та клієнтом додаткових договорів, якщо інше не передбачено договором.
34Умови припинення договоруКлієнт має право в будь-який момент протягом строку дії договору ініціювати його розірвання, якщо така умова передбачена договором банківського вкладу. З цією метою Клієнт має подати відповідну письмову заяву у Київському відділенні банку
35
7. Інформація про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг
36Інформація про механізм захисту прав користувачаКлієнт має право з питань захисту прав споживачів звернутися до Національного Банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного інтернетпредставництва Національного Банку України за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection.
37порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послугСкарги споживачів фінансових послуг приймаються у Київському відділенні банку за вищезазначеною адресою, а також в телефонному режимі шляхом звернення споживачів за телефоном: + 38 044 594 59 55 чи електронною поштою шляхом направлення листів на наступну електронну адресу:
[email protected]

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, клієнт має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ КЛІЄНТА У РАЗІ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ).
Попередження 1    Вкладник шляхом підписання договору надає свою згоду на отримання банківської послуги на оголошених банком умовах.
Попередження 2    Вкладник зобов`язується виконувати умови договору та самостійно ознайомлюватись зі змінами до нормативно-правових актів України, що регулюють порядок використання вкладних рахунків фізичної особи та їх виконувати. Вкладник зобов`язаний оплачувати винагороду банку за надання послуг та проведення операцій за рахунком згідно встановлених та діючих тарифів в момент надання послуги або в інший строк, якщо такий визначений тарифами. Вкладник зобов`язаний надати на першу вимогу банку документи та/або відомості необхідні для отримання відповідної послуги згідно внутрішніх положень банку та/або діючого законодавства України. У разі невиконання вкладником обов`язків, передбачених Договором, він нестиме відповідальність згідно умов Договору.
Попередження 3    Дострокове розірвання договору банківського вкладу не передбачено.
Попередження 4    Автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу не передбачено.
Попередження 5    Повернення вкладу здійснюється відповідно до строку, зазначеного в договорі, шляхом перерахування на поточний рахунок клієнта.
Попередження 6    Внесення Банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом.
Попередження 7    Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов`язаної особи Банку як обов`язкову умову надання послуги банківського вкладу (за винятком надання пакету послуг за згодою клієнта)
Попередження 8    Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до Київського відділення Банку за телефоном: +38 044 594 59 55 чи шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: [email protected]

написати листа     написати листа контакти     контакти пошук OK
//