ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
Архів ВПС «FLASHPAY»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
КЛІЄНТАМ БАНКУ
Фінансові платіжні послуги
Правила зовнішнього електронного документообігу
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ПУБЛІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ
ВАКАНСІЇ
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 23.07.2024
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 0.000 0.000 41.3370
EUR 0.000 0.000 44.9950
RUB 0.000 0.000 0.4700
   
Дізнатися більше про ФГВФО ...

КЛІЄНТАМ БАНКУ - Фінансові платіжні послуги

Фінансові платіжні послуги

   ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі - Банк) надає послуги:
   
   1.Платникам:
   
   а) платникам - клієнтам Банку, що обслуговуються в Київському відділенні щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків, а також послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.
   
   б) платникам – клієнтам Банку, що приєднались до Публічної пропозиції банку на переказ коштів у ПТКС (послуга надавалась по 08.12.2023 року).
   
   2. Партнерам – посередницькі послуги з виконання платіжних операцій переказу коштів без відкриття рахунку. До Партнерів Банку відносяться Банки-резиденти та Небанківські надавачі платіжних послуг-Партнери, інформація про яких внесена Національним банком України до Реєстру платіжної інфраструктури та з якими ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» уклав відповідний договір.
   
   3. Отримувачам:
   
   а) отримувачам - клієнтам Банку, що обслуговуються в Київському відділенні;
   
   б) отримувачам – клієнтам Банку, що обслуговуються УРПБ. Послуги виконання платіжних операцій з переказу коштів, ініційованих платниками на користь Отримувача, що надаються Банком на підставі укладеного між Банком та Отримувачем Договору про приймання переказів без відкриття такому Отримувачу рахунку. Послуги, що надаються Отримувачам є результатом надання Банком посередницьких послуг Партнерам.
   
   
   
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ФІНАНСОВИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ БАНК

   
№ з/пВиди фінансових платіжних послуг.
Найменування фінансової платіжної послуги.
Опис послуги
1.
Послуги переказу коштів без відкриття рахунку
1.1.Переказ коштів без відкриття рахунку, прийнятих Банком із залученням комерційного агентаПослуга надається за бізнес-лінією «Платіжний бізнес» за умови приєднання Платника до ПРОПОЗИЦІЇ ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПТКС (послуга надавалась по 08.12.2023 року)
1.2.Переказ коштів без відкриття рахунків, прийнятих Банком через касу Київського відділення БанкуПослуга надається за бізнес-лінією «Розрахунково-касове обслуговування». Банк надає платникам-фізичним особам (далі – Платники) послуги із переказу коштів без відкриття рахунку, прийнятих через касу Київського відділення Банку, належним отримувачам за реквізитами, наданими Платниками в платіжних інструкціях. Фінансовими посередниками, яких може залучати Банк для виконання переказу коштів Платника на рахунок фактичного отримувача, можуть бути банки, які уклали договори з фактичними отримувачами або небанківські надавачі платіжних послуг, які уклали договори з фактичними отримувачами Під час приймання від Платника платіжної інструкції уповноважений працівник Київського відділення Банку перевіряє можливість виконання переказу за відповідним сервісом шляхом проведення валідації. Після проведення валідації уповноважений працівник Київського відділення Банку приймає до виконання платіжну інструкцію та готівку і надає Платнику квитанцію, яка є підтвердженням виконання платіжної операції.
2.
Фінансові платіжні послуги за бізнес-лінією «Розрахунково-касове обслуговування»
Послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків
2.1.Відкриття, обслуговування та закриття фізичній особі поточного рахунку для власних потребІнформація щодо встановлення ділових відносин, умов договорів та тарифів, розміщена на сайті Банку у розділі КЛІЄНТАМ БАНКУ – ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
2.2.Відкриття, обслуговування та закриття розрахункового рахунку небанківському надавачу платіжних послуг-партнеруІнформація щодо встановлення ділових відносин розміщена на сайті Банку
2.3.Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку небанківському надавачу платіжних послуг-партнеруІнформація щодо встановлення ділових відносин розміщена на сайті Банку
2.4.Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку юридичній особі-резиденту/нерезидентуІнформація щодо встановлення ділових відносин, умов договорів та тарифів, розміщена на сайті Банку
2.5.Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку фізичній особі-підприємцюІнформація щодо встановлення ділових відносин, умов договорів та тарифів, розміщена на сайті Банку у розділі КЛІЄНТАМ БАНКУ - ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
2.6.Відкриття, обслуговування та закриття клієнтам Банку рахунку умовного зберігання (ескроу) Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається Банком його Агентам для здійснення операцій, передбачених типовим договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Рахунок ескроу може відкриватись агентам Банку, з якими Банком укладено Агентський договір з метою приймання від імені, за рахунок та під контролем Банку переказів від платників на користь отримувачів без відкриття рахунку платнику.
2.7.Відкриття, обслуговування та закриття вкладного (депозитного) рахунку фізичній особіЗа наявності затвердженої Наглядовою радою Банка депозитної програми Банк може відкривати вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі. Вкладний рахунок відкривається на підставі Договору банківського вкладу.
3.
Фінансові платіжні послуги за бізнес-лінією « Платіжний бізнес»
Посередницькі послуги Банка з переказу коштів Платників, прийнятих Партнером, на виконання розпорядження (доручення) Партнерів
3.1.Переказ коштів платника, прийнятий банком-партнером, на користь отримувачівПорядок ініціювання, виконання та завершення платіжних операцій за посередницькою послугою Банка. Ініціювання платіжної операції здійснюється шляхом: - надання банком-партнером за протоколом взаємодії розпорядження Банку для виконання платіжної операції; - надання небанківським надавачем платіжних послуг-партнером за протоколом взаємодії розпорядження Банку для виконання платіжної операції Ініціювання платіжної операції за посередницькими послугами Банка є завершеним з моменту прийняття Партнером або Банком платіжної інструкції до виконання. Особливістю інформаційної взаємодії між Банком та Партнером є надана Партнеру можливість виконати перевірку можливості виконання переказу (валідацію) під час приймання від платника платіжної інструкції. Після проведення валідації Партнер приймає до виконання платіжну інструкцію Платника. При виконанні платіжних операцій Банк та Партнер здійснюють обмін електронними повідомленнями, які містять запит та відповідь на такий запит. Момент безвідкличності платіжної операції при наданні Банком посередницьких послуг визначається в параметрах Сервісу, надається Партнеру за запитом асортиментів Сервісу у порядку, встановленому Протоколом взаємодії. Виконання Банком платіжних операцій здійснюється за умовами договорів, укладених між Банком з Партнерами та Отримувачами (у разі іх укладання). Платіжна операція вважається завершеною в момент зарахування надавачем платіжних послуг, що надає фінансові платіжні послуги Отримувачу суми платіжної операції на поточний рахунок Отримувача.
3.2.Переказ коштів платника, прийнятий небанківським надавачем платіжних послуг-партнером, на користь отримувачів
    
   БАНКОМ НЕ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ:
   
   - з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців;
   
   - послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
   
   - послуги з виконання платіжних операцій з рахунку / на рахунок користувача, за умови що кошти для виконання платіжної операції надаються Банком на умовах кредиту.
   
написати листа     написати листа контакти     контакти пошук OK
//